ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการคูปองโฆษณา LINE Ads
เงื่อนไขการให้บริการ

LINE Ads มอบสิทธิ์คูปองสำหรับการลงโฆษณาให้กับลูกค้าที่สนใจจะลงโฆษณากับเรา


- คูปองนี้ไม่สามารถใช้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนขายโฆษณา แต่สามารถใช้กับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของโฆษณาที่ลงโฆษณากับทางบริษัทโดยตรง

- คูปองนี้สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนชำระเงินด้วยระบบการตัดบัตรเครดิตเท่านั้น

- ผู้ได้รับสิทธิ์ในการใช้คูปองหรือสิทธิ์การคืนเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

- หากบริษัทพบว่าผู้ได้รับคูปองหรือสิทธิ์การคืนเงินปฏิบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขของแคมเปญ หรือพิจารณาว่าอาจมีการฉ้อโกง บริษัทอาจยกเลิกการให้คูปองโฆษณาและระงับสิทธิ์การคืนเงินได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากจำนวนใบสมัครคูปองโฆษณาหรือจำนวนเงินที่ออกถึงขีดจำกัดสูงสุดที่บริษัทกำหนด บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์การแจกคูปองโฆษณาให้กับลูกค้าบางแห่งเท่านั้น ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของบริษัท

ประกาศใช้เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2564
แก้ไขเมื่อ 1 สิงหาคม 2565