LINE

ภาษาไทย

คำถามที่พบบ่อยและข้อมูลรายละเอียด - เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้


・หน้าเพจที่แสดงความยินยอมนี้คืออะไร

LINE ขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการให้ความยินยอมต่อการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมถึงการแก้ไขแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

 

・ความยินยอมของข้าพเจ้าจำเป็นหรือไม่

ผู้ใช้ทุกรายจำเป็นต้องให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากนโยบายนี้จะระบุวิธีการต่างๆ 

ที่ LINE ใช้ในการจัดการข้อมูลในบริการต่างๆ ของ LINE

ความยินยอมในการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เป็นการบังคับ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอพพลิเคชัน LINE 

 

・จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดเกิดขึ้นหลังจากผู้ใช้ให้ความยินยอมใน "การใช้ข้อมูลผู้ใช้"

วัตถุประสงค์หลักในการรับความยินยอมจากผู้ใช้ในครั้งนี้ คือเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการในระยะยาวของ LINE โดยข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในบริการต่างๆ ของ LINE และผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความขยะหรือสแปมจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการให้ความยินยอมของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น 

 

・LINE จะมีการพัฒนาบริการอย่างไร

LINE มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงบริการดังต่อไปนี้

■ การป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องและการหลอกลวงต่างๆ  

LINE จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการหลอกลวงต่างๆ เช่น ผู้ใช้คลิก URL ที่ไม่ได้รับอนุญาตบน LINE หรือการกระทำต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การขโมยบัญชี LINE ได้ 

 

■ การปรับปรุง วิจัย และพัฒนาบริการ 

LINE จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้สำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งและดีพเลิร์นนิ่ง เพื่อพัฒนาการทำงานหรือคุณภาพบริการของเรา

โดยข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการ สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาต่อไป ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความที่ไม่เปิดเผยชื่อจากโพสต์ต่างๆ บน LINE VOOM เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริการที่เราจัดทำขึ้น หรือตรวจสอบรูปแบบการจัดวางและออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

■ การแสดงเนื้อหาและโฆษณาเฉพาะที่ผู้ใช้สนใจ   

เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอม LINE จะแสดงโฆษณาที่ผู้ใช้แต่ละรายมีความสนใจมากขึ้นจากการได้รับข้อมูลและประเภทความสนใจของผู้ใช้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ LINE ยังอาจแนะนำสติกเกอร์และบริการต่างๆ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน

โดยวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ LINE แจ้งให้แก่ผู้ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ที่บริการ LINE เปิดตัวครั้งแรก อย่างไรก็ตาม LINE พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่จะใช้ในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความเป็นส่วนตัวสูงมาก จึงต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใสในเรื่องการจัดการข้อมูลและเป็นการเคารพต่อสิทธิของผู้ใช้ 

 

・จะมีการใช้ข้อมูลประเภทใดหากข้าพเจ้าให้ความยินยอมในเรื่องการใช้ข้อมูลผู้ใช้

รายละเอียดของข้อมูลที่ LINE นำไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 

■ ข้อมูลเกี่ยวกับห้องแชท

ห้องแชท คือสถานที่ในแอพพลิเคชัน LINE ที่ผู้ใช้ส่งและรับเนื้อหาต่างๆ เช่น ข้อความ  ทั้งนี้ บัญชี LINE หมายถึงบัญชีต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในแอพพลิเคชัน LINE รวมถึงบัญชีทางการ LINE,  บัญชี LINE Business Connect,  บัญชี Customer Connect, บัญชี  LINE@ และบัญชีอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "บัญชีทางการ" บนหน้าจอแสดงความยินยอมและในหน้าเพจนี้) ที่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ใช้ในกิจการ 

■ การแชทกับบัญชีทางการ

การใช้ข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบในการแชทระหว่างผู้ใช้

กับบัญชีทางการต่างๆ ได้แก่

• ตัวอย่างของเนื้อหา (*1, *2)

- ข้อความที่เป็นตัวอักษร (คำและวลีต่างๆ เช่น "สวัสดีตอนเช้า")

- รูปภาพและวิดีโอ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การตั้งค่ากล้อง วันที่และเวลาที่ถ่ายรูปภาพและวิดีโอ)

- เนื้อหาข้อความที่บอกข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน และ/หรือสถานที่ปลายทาง)

- เนื้อหาที่ระบุเมื่อใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ในแชท (เช่น ฟังก์ชั่นการจัดทำตารางนัดและการโหวต)

- สติกเกอร์และอิโมจิที่ใช้ (รวมถึงอิโมจิที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่เป็นตัวอักษร)

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบ

- รูปแบบข้อมูล (ข้อมูลที่ระบุว่าเนื้อหาที่ส่งเป็นข้อความตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ หรืออื่น ๆ)

- ข้อมูลที่ระบุว่าเนื้อหาที่ส่งไปนั้นถูกอ่านแล้วหรือไม่

- ผู้ส่งและผู้รับเนื้อหา ตลอดจนวันที่และเวลาที่เนื้อหานั้นถูกส่งและได้รับ

- วันที่และเวลาที่มีการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ในแชท

*1. เนื้อหา หมายถึงข้อมูลที่ถูกส่งและได้รับในแอพพลิเคชัน LINE ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ สติกเกอร์ อิโมจิ และฟังก์ชั่นต่างๆ ในแชท เช่น ฟังก์ชั่นการจัดทำตารางนัดและการโหวต นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาที่ถูกลบออกโดยการใช้ฟังก์ชั่นยกเลิกข้อความ

*2. เนื้อหาจากบัญชีทางการที่อาจประกอบด้วยข้อมูลเรื่องอ่อนไหวจะไม่ถูกนำไปใช้  โดยบัญชีทางการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล เทศบาล พรรคการเมือง หน่วยงานด้านการเงิน โรงพยาบาล และองค์กรทางศาสนา

■ การแชทระหว่างผู้ใช้

ในการแชทระหว่างผู้ใช้ ข้อมูลในรูปแบบที่กล่าวถึงด้านบน รวมถึงสติกเกอร์และอิโมจิที่ใช้จะถูกนำไปใช้ แต่เนื้อหาการแชท เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ และวิดีโอ จะไม่ถูกนำมาใช้

■ ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรฟรี

แอพพลิเคชัน LINE สามารถให้บริการโทรฟรี (รวมถึงการโทรทางวิดีโอ) กับผู้ใช้คนอื่นผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาของการโทรจะไม่ถูกเก็บหรือนำไปใช้ แต่จะมีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอฟเฟ็กต์พิเศษและฟิลเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการโทรทางวิดีโอ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรและผู้รับ วันที่ เวลา และระยะเวลาในการโทร

■ ข้อมูลเกี่ยวกับ LINE VOOM

ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ใน LINE VOOM ได้ โดยผู้ใช้อาจเลือกให้ (1) โพสต์เป็นสาธารณะ (2) โพสต์สามารถดูได้เฉพาะบางบุคคล (กึ่งสาธารณะ) หรือ (3) โพสต์ที่ดูได้เฉพาะตัวผู้ใช้ 

หากกำหนดให้เป็นโพสต์ที่ดูได้เฉพาะผู้ใช้ (ข้อ (3) ข้างต้น) จะมีการใช้ข้อมูล เช่น วันและเวลาที่โพสต์ สติกเกอร์ที่ใช้ในช่องแสดงความคิดเห็น รูปแบบข้อมูลของเนื้อหาที่โพสต์ เวลาที่มีการดูเนื้อหาที่โพสต์ และจำนวนครั้งที่ดูเนื้อหาที่โพสต์ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง") แต่เนื้อหาของโพสต์จะไม่ถูกนำมาใช้ 

สำหรับโพสต์ที่เป็นสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ (ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น) เนื้อหาของโพสต์จะถูกนำไปใช้นอกเหนือไปจากข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นเฉพาะ

แอพพลิเคชัน LINE ให้บริการฟังก์ชั่นต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น (1) ฟังก์ชั่นยกเลิกข้อความซึ่งทำให้สามารถยกเลิกเนื้อหาที่ส่งไปแล้วได้ (2) ฟังก์ชั่น Keep ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ (3) ฟังก์ชั่นอัลบั้มซึ่งทำให้สามารถบันทึกและแชร์รูปภาพได้ และ (4) ฟังก์ชั่นซึ่งทำให้สามารถแชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับผู้ใช้คนอื่น 

ทั้งนี้ จะมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่มีการใช้ฟังก์ชั่นเหล่านั้น รวมถึงข้อมูลที่ได้มีการจัดการผ่านฟังก์ชั่นดังกล่าว (เช่น ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้โดยใช้ฟังก์ชั่น Keep) ถึงแม้จะไม่มีการใช้ข้อมูลของเนื้อหาก็ตาม แต่จะมีการใช้ข้อมูลอื่น เช่น รูปแบบของข้อมูล วันที่และเวลาที่มีการดูข้อมูลนั้น

ในกรณีที่มีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ในอนาคต ฟังก์ชั่นเหล่านั้นจะถูกจัดอยู่ในข้อกำหนดนี้ด้วย

■ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ต่างๆ 

จะมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ที่ผู้ใช้ได้เข้าดูหรือแหล่งข้อมูล (*3) ของ URL ที่เข้าถึงผ่านแอพพลิเคชัน LINE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ URL ที่เข้าถึงโดยใช้เบราว์เซอร์ภายนอกแอพพลิเคชัน LINE (เช่น Chrome หรือ Safari) จะมีการใช้เฉพาะข้อมูล URL ที่เชื่อมต่อในแอพพลิเคชัน LINE เท่านั้น

*3. แหล่งข้อมูล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับแชทที่มีการเชื่อมต่อเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์หรือสิ่งอื่นๆ ผ่านทาง URL 

 

・ฟังก์ชั่นการรับข้อความแจ้งเตือนคืออะไร

ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ผ่านทาง LINE เช่น วันและเวลาที่จะมีการจัดส่งของ ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของเที่ยวบินที่ผู้ใช้ได้จองไว้โดยตรงกับบริษัทผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้ยอมรับการใช้ฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากบริษัทต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเพิ่มบริษัทเหล่านั้นเป็นเพื่อน โดยจะส่งให้เฉพาะข้อมูลที่ LINE พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมแก่ผู้ใช้เท่านั้น และจะไม่มีการส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแต่อย่างใด  

การส่งข้อความแจ้งเตือนจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้กับ LINE เข้ากับหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทนั้นๆ มีแล้วเท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อความให้โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชัน LINE เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในการใช้ฟังก์ชั่นการรับข้อความแจ้งเตือน บริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้ตัวระบุภายในของ LINE (รหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่ผู้ใช้แอพพลิเคชัน LINE แต่ละราย) ที่เชื่อมต่อกับหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างบริษัทนั้นกับผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา หากผู้ใช้ไม่ประสงค์จะรับข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ ขอให้บล็อคบัญชีของบริษัทนั้นหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้จากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอพพลิเคชัน LINE 

 

・"แชร์ข้อมูลไปยังบริษัทอื่นๆ ที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ LINE บริษัทผู้ให้บริการ และบริษัทผู้รับจ้างช่วง" หมายความว่าอย่างไร 

บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับ LINE หมายถึง บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทของ LINE (บริษัทสาขาหรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ใน "ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับคำที่ใช้เรียก รูปแบบ และวิธีการจัดทำงบการเงิน ฯลฯ") บริษัทผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วงของ LINE กล่าวคือบริษัทภายนอกที่ได้ทำสัญญาให้ดำเนินการบริการแทน LINE 

ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกแชร์กับบริษัทดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น โดยเป็นข้อมูลที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ LINE