LINE

ภาษาไทย

เก็บข้อมูลจากการตั้งค่า "แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับ LINE" บนแอปพลิเคชัน LINE


ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านช่วยให้เราให้ข้อมูลและบริการใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านได้
LY Corporation (“เรา” หรือ “ของเรา”) จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดให้แก่ท่านโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน เช่น การแจ้งเตือนสภาพอากาศและคูปองต่างๆ จากร้านค้าใกล้เคียง

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน
ท่านต้องอนุญาตให้ เราเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งโดยไปที่ "ตั้งค่า" > "ความเป็นส่วนตัว" > "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > "แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับ LINE" หลังอนุญาตการเข้าถึงแล้ว เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน LINE โดยการใช้งานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นไปตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ แอปพลิเคชัน LINE เป็นผู้เก็บได้โดยไปที่ "ตั้งค่า" > "ความเป็นส่วนตัว" > "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > "ลบข้อมูล"
หากท่านตั้งค่าในอุปกรณ์เพื่อบล็อคไม่ให้ แอปพลิเคชัน LINE เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง เราจะไม่เก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใดๆ แม้ยังเปิดการตั้งค่าใช้การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งภายในแอปพลิเคชันอยู่ก็ตาม
หากปิดการตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งภายในแอปพลิเคชัน ท่านก็ยังสามารถใช้บริการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งได้อยู่ ขณะที่ตั้งค่าอนุญาตให้ แอปพลิเคชัน LINE เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ บริการต่างๆ จะเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเมื่อจำเป็นและผู้ใช้บางคนเท่านั้น

การใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแสดงโฆษณาสำหรับท่าน
เมื่อยอมรับข้อตกลงในการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของท่าน เราจะแสดงโฆษณาให้เห็นในบางครั้งโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่านตามความต้องการและความสนใจของท่านโดยเฉพาะ และโฆษณาอื่นๆ ก็จะแสดงขึ้นมาด้วย ตามข้อตกลงการใช้งานแล้ว เรา จะไม่แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่แท้จริงของท่านให้กับผู้ลงโฆษณา แต่จะกำหนดบัญชีของท่านด้วยแท็กคุณสมบัติที่ไม่ระบุตัวตนตามตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน เช่น พื้นที่โดยทั่วไป (ตัวอย่างเช่น สาทร, กรุงเทพฯ ประเทศไทย) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้ท่านเห็นไม่ว่าท่านจะเดินทางอยู่หรือไม่ก็ตาม
เราจะแสดงโฆษณาตามความสนใจเฉพาะของผู้เข้าชม หรือกิจกรรมที่มีผู้ใช้จำนวนมากเข้ามายังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ เรา จะไม่ใช้ประวัติการเข้าชมของท่านในการระบุหรือคาดเดารายละเอียดส่วนตัวใดๆ เช่น ศาสนา เพศ หรือประวัติทางการแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เกี่ยวกับการปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะสำหรับโฆษณา
การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการคาดเดาตำแหน่งที่ตั้งตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อใช้บริการ เช่น ประเทศพำนัก, การตั้งค่าภาษา, ที่อยู่ IP, รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่าย
อาจมีการขอข้อมูลเฉพาะการเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ท่านสนใจผ่านทาง LINE Beacon และการตั้งค่านี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของท่านใน LINE Beacon ได้จาก  ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE Beacon