LINE

การปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะ

・การปรับการแสดงหรือการเผยแพร่ให้เหมาะสม
บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา บริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทอาจแสดงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาแนะนำในร้านสติกเกอร์ ร้านธีม และอื่นๆ, ปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งในพื้นที่แสดงโฆษณาบนไทม์ไลน์ หน้าจอเมนู และอื่นๆ, ส่งเนื้อหาโฆษณาจากบัญชีทางการ และอื่นๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

1.การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่โดยบริษัท
บริษัทจะนำข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้บริการของผู้ใช้บริการไปดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินและจัดประเภทความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ เช่น หากผู้ใช้บริการเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของทีมฟุตบอล ระบบจะประเมินโดยอัตโนมัติว่า "มีความสนใจในกีฬา" และอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่ตามข้อมูลความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการที่ได้จากการประเมินโดยอัตโนมัตินี้

อนึ่ง บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงื่อนไขในการแสดงเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งโดยไม่ทำการประเมินหรือจัดประเภทข้อมูล เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เผยแพร่ตามข้อมูลเพศที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้

บริษัทจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่โดยอ้างอิงจากข้อมูลต่อไปนี้
・ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ เพศ ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
・ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เลขที่อยู่ IP
・ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด โฆษณาที่ดูหรือคลิก

2.การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่โดยบริษัทภายนอก
ในบางครั้งจะมีกรณีที่บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้แสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ LINE ในกรณีเช่นนี้จะไม่ใช้หลักในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัท แต่ผู้โฆษณาอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องการแนะนำกับผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงข้อมูลที่บริษัทตัวแทนโฆษณามีอยู่

3.การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เผยแพร่โดยใช้ข้อมูลประวัติการใช้นอกเหนือจากการใช้แพลตฟอร์มของ LINE
บริษัทอาจใช้ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องของ LINE รวมถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้แท็กเครื่องมือวัดที่ให้บริการโดยบริษัทหรือผู้ร่วมให้บริการจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เพื่อปรับเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่ให้เหมาะสม ตรวจสอบสภาพการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ติดตั้ง ป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาการให้บริการ ประวัติการเข้าชมเบราว์เซอร์นี้จะรวมถึงวันเวลาที่เข้าชม, URL ของเว็บไซต์ที่เข้าชม ฯลฯ บริษัทอาจใช้คุกกี้ของบริษัทหรือคุกกี้ของผู้ร่วมให้บริการในการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้กับ ID โฆษณา ผู้ใช้สามารถลบคุกกี้นี้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE ทั้งนี้ สำหรับบริษัทที่ใช้แท็กเครื่องมือวัดที่ให้บริการโดยบริษัท บริษัทจะขอให้อธิบายและแสดงความความยินยอมเกี่ยวกับแท็กดังกล่าวจากเว็บไซต์ที่ติดตั้งแท็กเครื่องมือวัดหรือลิงก์ปลายทาง
บริษัทอาจนำผลการเผยแพร่โฆษณามาประมวลเป็นค่าสถิติและเปิดเผยต่อผู้ร่วมให้บริการหรือผู้ลงโฆษณาแต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

・สิ่งที่จะไม่กระทำในการปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสม
บริษัทแสดงหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละท่าน ในขณะเดียวกัน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างวางใจ บริษัทจะพิจารณาถึงความสมดุลของความสะดวกในการใช้งานและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจะเผยแพร่โฆษณาโดยไม่ปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ (ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่ละท่าน)
・การนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัว เช่น เนื้อหาการแชทระหว่างผู้ใช้บริการทั่วไป ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่
・การนำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สมุดรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไปใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
・การระบุตัวตนบุคคลจากการประเมินความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ
・การประเมินหรือจัดประเภทคุณลักษณะที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้บริการ เช่น สถานะทางสุขภาพ แนวความคิดทางการเมือง ศาสนา

・การเปิด-ปิดการทำงานของการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ผู้ใช้บริการสามารถเปิดหรือปิดการเผยแพร่โฆษณาโดยอ้างอิงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ด้วยตนเองทุกเวลาที่ต้องการ โดยสามารถปิดการทำงานได้ดังนี้
・โฆษณาจากบัญชีทางการในรูปแบบข้อความแชท
บล็อคบัญชีทางการเพื่อหยุดรับโฆษณาในรูปแบบข้อความแชทจากบัญชีนั้น
・โฆษณาภารกิจ LINE Points
ไปที่เมนูของ LINE Points แล้วปิดการทำงานของการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการ
・โฆษณาอ้างอิงตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท
บริษัทอาจใช้คุกกี้เก็บข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้แท็กเครื่องมือวัดที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ที่การตั้งค่า "โฆษณาอ้างอิงการชมเว็บไซต์" ในแอพ LINE (หากไม่มีการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวจะไม่มีการตั้งค่านี้แสดงในแอพ LINE) บริษัทอาจเชื่อมโยงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์กับบัญชี LINE โดยใช้คุกกี้ เพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานการเชื่อมโยงกับบัญชี LINE เพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่สะดวกยิ่งขึ้นได้ที่นี่ ทั้งนี้ แม้จะปิดใช้งานการเชื่อมโยงกับบัญชี LINE แล้วก็ตาม บริษัทยังคงวิเคราะห์และใช้ข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่ระบุบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสภาพการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ติดตั้ง ป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาการให้บริการ
・โฆษณาอื่นๆ
ในโฆษณาที่บริษัทหรือผู้ลงโฆษณาเป็นผู้เผยแพร่จะใช้ตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่โฆษณา ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการได้ด้วยการจำกัดการใช้ตัวระบุโฆษณาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าโฆษณาบนอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับแอพลิเคชันอื่นที่ติดตั้งบนอุปกรณ์นอกเหนือจาก LINE ด้วย 
- ดูวิธีปิดการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS ที่นี่ 
- ดูวิธีปิดการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ที่นี่

อาจต้องใช้เวลาในการปรับใช้ตามการตั้งค่าใหม่ ทั้งนี้ แม้จะปิดการทำงานนี้แล้วก็ตาม ผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับโฆษณาในส่วนที่ไม่ได้ปรับตามความสนใจ คุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และอื่นๆ

อาจมีการเผยแพร่โฆษณาด้วยแบนเนอร์หรืออื่นๆ ตามข้อมูลผู้ใช้บริการในบริการต่างๆ ของ LINE ด้วยเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบว่าบริการนั้นๆ มีการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการหรือไม่ ได้ที่หน้าจอตั้งค่าของแต่ละบริการ (คุณจะไม่พบวิธีเปิดหรือปิดโฆษณาหากไม่มีการเผยแพร่ดังกล่าว)