LINE

การปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะ

・การปรับการแสดงหรือการเผยแพร่ให้เหมาะสม
บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา บริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทอาจแสดงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาแนะนำในร้านสติกเกอร์ ร้านธีม และอื่นๆ, ปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งในพื้นที่แสดงโฆษณาบนไทม์ไลน์ หน้าจอเมนู และอื่นๆ, ส่งเนื้อหาโฆษณาจากบัญชีทางการ และอื่นๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

1.บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงและเผยแพร่
บริษัทจะนำข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้บริการของผู้ใช้บริการไปดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินและจัดประเภทความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ เช่น หากผู้ใช้บริการเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของทีมฟุตบอล ระบบจะประเมินโดยอัตโนมัติว่า "มีความสนใจในกีฬา" และอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงและเผยแพร่ตามข้อมูลความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการที่ได้จากการประเมินโดยอัตโนมัตินี้

อนึ่ง บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงื่อนไขในการแสดงเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งโดยไม่ทำการประเมินหรือจัดประเภทข้อมูล เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เผยแพร่ตามข้อมูลเพศที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้

บริษัทจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงและเผยแพร่โดยอ้างอิงจากข้อมูลต่อไปนี้
・ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ เพศ ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
・ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เลขที่อยู่ IP
・ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด โฆษณาที่ดูหรือคลิก

2.บริษัทภายนอกปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงและเผยแพร่
ในบางครั้งจะมีกรณีที่บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้แสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ LINE ในกรณีเช่นนี้จะไม่ใช้หลักในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัท แต่ผู้โฆษณาอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องการแนะนำกับผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงข้อมูลที่บริษัทตัวแทนโฆษณามีอยู่

・สิ่งที่จะไม่กระทำในการปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสม
บริษัทแสดงและเผยแพร่เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละท่าน ในขณะเดียวกัน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างวางใจ บริษัทจะพิจารณาถึงความสมดุลของความสะดวกในการใช้งานและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจะเผยแพร่โฆษณา (ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่ละท่าน) โดยไม่ปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
・การนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัว เช่น เนื้อหาการแชทระหว่างผู้ใช้บริการทั่วไป ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในรายละเอียด ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงและเผยแพร่ 
・การนำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สมุดรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไปใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์เฉพาะที่กำหนดไว้
・การระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากการประเมินความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ
・การประเมินหรือจัดประเภทคุณลักษณะที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้บริการ เช่น สถานะสุขภาพ แนวความคิดทางการเมือง ศาสนา
・การนำข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปให้กับบุคคลที่สาม เช่น ผู้โฆษณา

・การเปิด-ปิดการทำงานของการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ผู้ใช้บริการสามารถเปิดหรือปิดการเผยแพร่โฆษณาโดยอ้างอิงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ด้วยตนเองทุกเวลาที่ต้องการ คุณสามารถปิดการทำงานได้ดังนี้
・โฆษณาจากบัญชีทางการในรูปแบบข้อความแชท
บล็อคบัญชีทางการเพื่อหยุดรับโฆษณาในรูปแบบข้อความแชทจากบัญชีนั้น
・LINE Points
ไปที่เมนูของ LINE Points แล้วปิดการทำงานของการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการ
・การเผยแพร่โฆษณาอื่นๆ
ปิดการทำงานของการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการโดยไปที่การตั้งค่าโฆษณาบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับโฆษณาในส่วนที่ไม่ได้ปรับตามความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ แม้จะปิดการทำงานนี้แล้วก็ตาม

อาจมีการเผยแพร่โฆษณาด้วยแบนเนอร์หรืออื่นๆ ตามข้อมูลผู้ใช้บริการในบริการต่างๆ ของ LINE ด้วยเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบว่าบริการนั้นๆ มีการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการหรือไม่ ได้ที่หน้าจอตั้งค่าของแต่ละบริการ (คุณจะไม่พบวิธีเปิดหรือปิดโฆษณาหากไม่มีการเผยแพร่ดังกล่าว)